Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

IdeaLAN SJ Piekarski Wysztygiel realizuje projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

TYTUŁ PROJEKTU: "Budowa sieci NGN "ostatniej mili" w wybranych miejscowościach powiatu sokólskiego"

Cel główny projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości min. 30 Mbps na obszarach wykluczonych cyfrowo powiatu sokólskiego w woj. podlaskimCele szczegółowe projektu:

- Zakup 365 stacji klienckich dla odbiorców końcowych
- Zbudowanie 59300 metrów sieci szerokopasmowej Internetu
- Wprowadzenie 3 usług (Internetu, telewizji cyfrowej, telefonii stacjonarnej)


Projekt realizowany będzie w 37 miejscowościach na terenie gmin: Sokółka, Sidra, Nowy Dwór, Szudziałowo, Kuźnica.

Mapa

W ramach projektu wybudowana zostanie infrastruktura światłowodowa na terenie powyższych miejscowości, wraz z przyłączami światłowodowymi lub radiowymi do gospodarstw domowych, które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na superszybki dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości 30Mb/s, telefonii cyfrowej i telewizji cyfrowej HD  dla każdego zainteresowanego mieszkańca miejscowości biorących udział w projekcie.

Nr umowy: POIG.08.04.00-20-105/13-00
Całkowita wartość projektu: 5 553 449,99 zł
Kwota dofinansowania: 3 160 499,99 zł
Okres realizacji: 01.09.2013r. - 31.08.2015r.


Zapraszamy do odwiedzania stron:

www.europa.euwww.poig.gov.plwww.mrr.gov.plwww.wwpe.gov.pl