Pomoc online

Kontakt online z obsługą firmy IDEALAN.
Konsultant pracuje od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

Dane firmy

IDEALAN sp. z o.o.
Os. Centrum 17
16-100 Sokółka

Telefon biuro: 85 711 96 92
Telefon serwis komputerowy: 85 711 97 51
Tel. kom: 69IDEALAN (694 332 526)

GG: 1889966
SKYPE: IDEALAN
E-mail: biuro@idealan.pl

NIP: 545-16-92-014
REGON: 052248136
KRS: 0000674017
BRE BANK S.A. mBank
72 1140 2017 0000 4002 0396 9565
Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 5404


Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Idealan

Informujemy, że od dnia 10 stycznia 2017 roku zmianie ulega Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Idealan.

Zmiany w Regulaminie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i są konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 r. Poz. 1823).  W przypadku braku akceptacji poniższych zmian, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy abonenckiej. W tym celu Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu tj. do 10 stycznia 2017 r, ma prawo doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian.  Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. Jednocześnie Dostawca usług informuje, że w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej, Dostawcy usług przysługuje prawo do zwrotu przyznanej Abonentowi ulgi.

Więcej…
 
Życzenia

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór Wykonawcy na realizację usługi audytu wzorniczego i strategii wzorniczej realizowanych w ramach działania 1.4 " Wzór na konkurencję" Etap I, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020.

 
Fundusze Europejskie Polska Wschodnia

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym przeprowadzenia audytu wzorniczego  i opracowania strategii wzorniczej w ramach projektu " „Wzrost konkurencyjności firmy Idealan poprzez wprowadzenie na lokalny rynek innowacyjnych produktów lub usług” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I.

 

Treść zapytania

Załącznik numer 1
Załącznik numer 2
Załącznik numer 3
Załącznik numer 4
Załącznik numer 5
Załącznik numer 6

 
Nowy Regulamin Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Idealan.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 do obowiązującego dotychczas Regulaminu Świadczenia usług telekomunikacyjnych w naszej sieci wprowadzone zostały dodatkowe zapisy.

Rozporządzenie wymaga, aby każda umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu zawierała następujące elementy:

a) informację o tym, w jaki sposób środki zarządzania ruchem stosowane przez Dostawcę Usług mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do internetu, prywatność użytkowników końcowych i ochronę jego danych osobowych;
b) wyjaśnienie, w jaki sposób limity ilości danych, prędkości oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do Internetu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług;
c) wyjaśnienie w jaki sposób którekolwiek usługi, o których mowa w  art.3 ust. 5, z których korzysta użytkownik końcowy, mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz tego użytkownika końcowego;
d) wyjaśnienie dotyczące minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do Internetu w przypadku sieci stacjonarnych oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez użytkowników końcowych z praw określonych w art. 3 ust. 1;
e) wyjaśnienie, jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi a wykonaniem opisanym zgodnie z lit. a)-d).

REGULAMIN

 
Nowa promocja

Promocja

 
Nowoczesna sieć światłowodowa

Kliknij i sprawdź ofertę

Nowoczesna Sieć

 
PRACA - Monter sieci telekomunikacyjnych

Praca monter

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Monter sieci telekomunikacyjnych

Zakres obowiązków:

- wykonywanie głowic i muf przelotowych kabli światłowodowych;
- montaż anten i urządzeń na masztach
- konfiguracji urządzeń sieciowych (po uprzednim instruktażu)
- układanie okablowania sieciowego wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- montaż urządzeń (switch, zasilacz buforowy, szafka metalowa) na
konstrukcji i budynku

Więcej…
 


Strona 1 z 2

PocztaSklep

Sokółka internet, dostęp do internetu w sokółce, internet okolice sokółki, radiówka sokółka, radiówka okolice sokółki, promocje, oferta promocyjna internetu, sklep inernetowy,  monitoring sokółka, spawanie światłowodów sokółka, publiczne adresy IP, dzierżawa włókien, streaming video, monitoring wizyjny, transmisja L2/L3, sponsoring sokółka.

Copyright: ©  IdeaLAN - Telewizja Internet Telefon    Joomla Szablon