Dzierżawa włókienDzierżawa włókien światłowodowych umożliwia zbudowanie własnej sieci transmisyjnej bez konieczności ponoszenia kosztownych inwestycji w budowę infrastruktury światłowodowej.
Na terenie miasta Sokółka posiadamy wybudowaną własną sieć światłowodową jednomodową o długości łącznej ponad ??? Km.
Klient otrzymuje do dyspozycji włókna światłowodowe, na których może realizować dowolną transmisje, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony naszej firmy.